Căsătoria, ca principal izvor al familiei, poate fi definita astfel “uniunea liber consimtita între un barbat si o femeie, încheiată potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, si reglementată de normele imperative ale legi.

Instituţie care era reglementată de vechiul Cod al Familiei, se regăseste în Noul Cod Civil textele se regăsesc în articolele 373 – 403.

Motivele de divorţ (art. 373 Cod civil)

Divorţul poate avea loc :

a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi, ori la cererea unuia dintre soţi care e acceptată de celălalt;

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea căsătoriei sau culpa comună a soţilor, chiar dacă numai unul dintre ei a formulat cerere de divorţ.

c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani; divorţul se poate pronunţa chiar din culpa exclusivă a soţului reclamant, cu excepţia situaţiei în care pârâtul se declară deacord cu divorţul, când acesta se va pronunţa fără a se menţiona culpa soţilor.

d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei, caz în care desfacerea căsătoriei se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor.

Efectele divortului

Revenirea soției la numele deținut anterior căsătoriei. În ipoteza în care soții nu se învoiesc asupra numelui purtat de sotie după divort, instanța de judecată, pentru motive temeinice, poate încuviința totuși soției, să poarte numele obținut prin căsătorie (asemenea cazuri sunt întălnite în special la persoane care si-au făcut notorietate în domeniul artistic, profesional, stiintific, etc, iar pierderea numelui obtinut prin căsătorie, prin care sunt cunoscuti în domeniile lor, le-ar putea vătăma în carieră).
– Împărtirea bunurilor comune obținute în timpul căsătoriei (în cazul în care soții au dobândit bunurile în comunitate conform vechiului cod sau au ales comunitatea de bunuri conform noului cod). Împărtirea se poate realiza prin învoiala soților sau prin hotărâre judecătoarească, fie odată cu actiunea de divort sau pe calea unei actiuni separate de partaj bunuri comune
– Încetarea calitătii de sot, ceea ce face ca în cazul decesului fostului sot, sotul divortat să nu mai vină la mostenire, în calitate de soț supravietuitor.

Modalitati de desfacere a căsătoriei :

Căsătoria poate fi desfăcută atât de instanta de judecată, în cadrul unui proces civil, dar si de notar sau ofiterul de stare civilă.

 A) Divorțul pronunțat prin instanta de judecată
1) Prin consimtământ – reprezintă cea mai practică și rapidă modalitate de desfacere a căsătoriei prin instantă, deoarece nu se mai audiază martori, nu mai expun problemele familiale în fața sălii de judecată (publicului din sala) si nu se mai desface căsătoria din vina unuia dintre soți. Totusi, pentru a se putea recurge la această modalitate este necesar să existe acordul soților, pentru a desface căsătoria prin consimtământ. În cazul în care exista copii minori, se vor audia martori, doar privitor la stabilirea domiciliului  minorilor.
2) Divortul din motive temeinice. Atunci când nu este posibil pronuntarea de către instanta de judecata a divortului, pe baza consimtămânutului sotilor, deoarece unul dintre ei nu este deacord cu desfacerea casatoriei.

Atentie : Prezenta reclamantului este obligatore la toate termenele. În situatia desfacerii căsătoriei prin consimtământ, se impune prezenta ambilor soti la primul teren de judecată, pentru a certifica semnăturile de pe actiunea de divort în fata instantei. Totusi în situatia în care sotii nu se pot prezenta, pentru că sunt plecati din tară, pot da o procură specială unui avocat. Procura poate fi întocmită la un notar din cadrul tării unde sunt rezideti sau de consulatul Romaniei din tara respectiva.

Compententa instantei pentru promovarea divortului – Actiunea de divort se depune la Judecatoria din raza administrativ teritorială a ultimului domiciliu comun al sotilor.

– Probe – în situația în care nu este posibil divortul prin consimtământ, reclamantul (partea care promovează divorțul), trebuie să dovedească faptul că relatiile de căsătorie sunt grav vătămate, din vina celuilalt soț si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Această situatie de fapt se poate dovedi cu martori (care pot fi si rude, cu exceptia copiilor părtilor care divortează) sau acte.

Timbraj – La acțiunea de divort se adaugă o taxă judiciară de timbru de 39 RON plătită la primaria din raza administrativ teritorială a reclamantului și timbru judiciar de 0,3 RON

Situatia copiilor minori rezultati din căsătorie – în situatia în care din relatiile de căsătorie au rezultat copii minori, automat promovarea actiunii de divort, determină si stabilirea domiciliului  copilului sau copiilor minori cu obligarea celuilalt sot la plata unei contributii de întretinere pentru minor(i) raportat ca procent din venitul sau declarat si dovedit in instanta. De asemenea se stabileste si custodia comună sau în unele cazuri unică asupra minorului sau minorilor după caz.

B) Divortul pronuntat de notar sau ofiterul de stare civilaÎn prezent, prin apariția Legii 202/2010 si a Noului Cod civil, procedura divorțului s-a simplificat mult, acesta putând fi pronuntat de ofiterul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinte comune a soților. Acestia pot constata desfacerea căsătoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divorț, potrivit legii. Pentru acest lucru este necesar ca soții să fie de acord cu divortul.

Noul cod civil mai dă posibilitatea ca și sotii care au copii minori să poate divorța la notar, dacă se înteleg asupra custoriei minorilor, însă, această facilitate nu este posibilă si la divortul în fața ofițerului de stare civilă. De asemeni este necesar prezenta părtilor , care nu pot fi înlocuiti prin avocat sau procurist la momentul semnării cererii (nu si cel al depunerii). Dacă totuși, una din părti nu se poate prezentă, poate opta pentru varianta divortului prin consimtământ, dar prin instanță, unde poate fi reprezentată de avocat în baza unei procuri speciale.

Solutionarea cererilor privind alte efecte ale divortului asupra cărora sotii nu se înteleg este de competenta instantei judecatoreşti. 

Divortul produce efecte numai pentru viitor.