Despre divort. Modalitati eficiente si rapide pentru desfacerea casatoriei prin divort. Casatoria, ca principal izvor al familiei, poate fi definita astfel “uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, si reglementata de normele imperative ale legii”. Din punct de vedere juridic, divortul este o modalitate de desfacere acasatoriei (art. 37, alin 2 din Codul familiei).

Divortul poate avea loc:
a) prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti;
b) atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate şi continuarea casatoriei nu mai este posibila;
c) la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Efectele divortului

– Incredintarea minorului rezultat din casatorie, si ca principal efect al acestei masuri, obligarea celuilalt parinte la plata unei pensii de intretinere,
– Revenirea sotiei la numele detinut anterior casatoriei. In ipoteza in care sotii nu se invoiesc asupra numelui purtat de sotie dupa divort, instanta de judecata, pentru motive temeinice, poate incuviinta totusi sotiei, sa poarte numele obtinut prin casatorie (asemenea cazuri sunt intalnite in special la persoane care si-au facut notorietate in domeniu artistic, profesional, stiintific, etc, iar pierderea numelui obtinut prin casatorie, prin care sunt cunoscuti in domeniile lor le-ar putea vatama în cariera).
– Impartirea bunurilor comune obtinute in timpul casatoriei. Impartirea se poate realiza prin buna invoala a sotilor sau prin hotarare judecatoareasca, fie odata cu actiunea de divort sau pe calea unei actiuni separate de partaj.
– Incetarea calitatii de sot, ceea ce face ca in cazul decesului fostului sot, sotul divortat sa nu mai vina la mostenire, in calitate de sot supravietuitor.

Modalitati de desfacere a casatoriei

Casatoria poate fi desfacuta atat de instant de judecata, in cadrul unui process civil, dar si de notar sau ofiterul de stare civila
A) Divortul pronuntat prin instanta de judecata
1) Prin consimtamant – reprezinta cea mai practica si rapida modalitate de desfacere a casatoriei prin instanta, deoarece nu se mai audiaza martori si nu mai expun problemele familiale in fata salii de judecata. (publicului din sala). Totusi, pentru a se putea recurge la aceasta modalitate era necesar sa existe acordul sotilor, pentru a desface casatoria prin consimtamant. In cazul in care exista copii minori, se vor audia martori, doar privitor laincredintarea minorilor.
2) Divortul din motive temeinice. Atunci cand nu este posibil pronuntarea de catre instanta de judecata a divortului, pe baza consimtamanutului sotilor, deoarece unul dintre ei nu este deacord cu desfacerea casatoriei sau cand sotii nu se inteleg cu privire la numele purtat dupa divort de celalalt sot.
Atentie : Prezenta reclamantului este obligatore la toate termenele. In situatia desfacerii casatoriei prin consimtamant, se impune prezenta ambilor soti la primul teren de judecata, pentru a certifca semnaturile de pe actiunea de divort in fata instantei. Totusi in situatia in care sotii nu se pot prezenta, pentru ca sunt plecati din tara, pot da o procura speciala unui avocat. Procura poate fi intocmita la un notar din cadrul tarii unde sunt rezideti sau de consulatul Romaniei din tara respectiva.
– Compententa instantei pentru promovarea divortului – Actiunea de divort se depune la Judecatoria din raza administrativ teritoriala a ultimului domiciliu comun al sotilor.
– Probe – in situatia in care nu este posibil divortul prin consimtamant, reclamantul (partea care promoveaza divortul), trebuie sa dovedeasca, ca relatiile de casatorie sunt grav vatamate, din vina celuilalt sot si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Aceasta situatie de fapt se poate dovedi cu martori (care pot fi si rude, cu exceptia copiilor partilor care divorteaza) sau acte (ex. certificat medico legal din care sa reiasa ca unul din soti a fost lovit de celalalt sot, acte deoveditoare din care sa reiasa ca sotul reclamant contribuia la cheltuielile defamilie si celalalt sot nu aducea nicio contributie, etc )
Timbraj – La actiunea de divort se adauga o taxa judiciara de timbru de 39 RON platita la primaria din raza administrativ teritoriala a instantei care va judeca procesul si timbru judiciar de 0,3 RON
– Situatia copiilor minori rezultati din casatorie – in situatia in care din relatiile de casatorie au rezultat copii minori, automat promovarea actiunii de divort, determina si incredintarea copilului sau copiilor minori cu obligarea celuilalt sot la plata unei contributii de intretinere pentru minor(i) raportat ca procent din venitul sau declarat si dovedit in instanta.
B) Divortul pronuntat de notar sau ofiterul de stare civila
In prezent, prin aparitia Legii 202/2010 procedura divortului s-a simplificat mult, acesta putand fi pronuntat de ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor . Acestia pot constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii. Pentru acest lucru este necesar ca sotii sa fie de acord cu divortul şi nu aibe copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati. De asemeni este necesar prezenta partilor , care nu pot fi înlocuiti prin avocat sau procurist. Daca totusi, una di parti nu se poate prezenta, poate opta pentru varianta divortului prin consimtamant, dar prin instanta, unde poate fi reprezentat de avocat în baza unei procuri speciale.

Cererea de divort se depune de soti împreuna. Ofiterul de stare civila sau notarul public înregistreaza cererea şi le acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort.
La expirarea acestui termen, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public verifica daca sotii staruie sa divorteze şi daca, în acest sens, consimtamantul lor este liber şi neviciat.
Daca sotii staruie în divort, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public elibereaza certificatul de divort fara sa faca vreo mentiune cu privire la culpa sotilor.

Sotii se pronunta si cu privire la pastrarea sau nu a numelui dobandit prin casatorie. Daca sotii nu se înteleg asupra numelui de familie pe care sa îl poarte dupa divort, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public emite o dispozitie de respingere a cererii de divort şi îndruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.

Solutionarea cererilor privind alte efecte ale divortului asupra carora sotii nu se înteleg este de competenta instantei judecatoreşti.

Divortul produce efecte numai pentru viitor.
BIBLIOGRAFIE
Maria Voinea – Sociologie Generala si Juridica, edit. Sylvi, 2000
Ion P. Filipescu – Tratat de Dreptul Familiei, edit. All Beck, 2000
Nicolae Grosu – Tratat de Sociologie, edit. Expert, 2000